Nieuwsberichten

Heleen van Woudenberg heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van het Register Logopedisten. Zij is weer geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici voor de periode 1 december 2020 t/m 30 november 2025.

Menu