Marjolein Frelier heeft, na het VWO, van 1992 tot 1996 de opleiding logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is nu 18 jaar werkzaam in het Diaconessenhuis Voorburg, alwaar zij met veel plezier de spreek- en zangstem behandelt.
Marjolein maakt deel uit van het Stemteam, een team dat er alles aan doet uw stemklacht zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen. Zij is aanwezig bij de diverse stemspreekuren en het zangersspreekuur. Ook begeleidt zij de patiënt voor, tijdens en na een stemoperatie.

Marjolein is gespecialiseerd in het vakgebied Stem. Zij deed o.a. cursussen EVT en CVT . Zij volgde tevens zanglessen volgens de methode CVT. Zij is één van de logopedisten die de buisresonansmethode | glazen buis (uit Finland) in Nederland heeft geïntroduceerd.
Ook maakt zij binnen de stemtherapie gebruik van Manuele Facilitatie van de larynx.

Sinds 2006 maakt Marjolein deel uit van de hoestpoli (KNO-arts | longarts | logopedist).
Marjolein is werkzaam geweest als gastdocent op de Hogeschool Rotterdam.

Marjolein was 10 jaar lid van de commissie Paramedisch van de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG), en blijft lid van de vereniging. Deze vereniging stelt zich tot doel de medische behandeling van de danser | musicus | zanger te optimaliseren.
Marjolein is als logopedist geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Marjolein is lid van de verenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Stemkwaliteitskring Zuid-Holland
Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziekgeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen

 

Bekijk ook:

Marjolein Frelier

    marjolein@logopedievoorburg.nl

    06 208 551 44