Heleen van Woudenberg, na VWO, haar studie Logopedie aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Daarna is zij 10 jaar werkzaam geweest als stemlogopedist in het Leids Universitair Medisch Centrum | LUMC.

Heleen startte daarna haar praktijk Logopedie Voorburg | Stembehandelcentrum Voorburg in het Behandelcentrum Voorburg (voorheen het Diaconessenhuis), onderdeel van het ziekenhuis Reinier de Graaf Groep.

Zij is o.a. gespecialiseerd in de behandeling van stemproblemen bij sprekers en zangers. Als stemtherapeut maakt zij deel uit van het Stemteam. Zij is aanwezig bij de wekelijkse stemspreekuren, samen met KNO-arts G. Demirtas. Ook is zij betrokken bij de logopedische begeleiding voor, tijdens en na een stemoperatie.

Ook is zij gespecialiseerd in de behandeling van chronisch hoesten. Het Speich-C programma maakt hier onderdeel van uit.
Sinds 2006 is zij lid van het multidisciplinaire onderzoek- en behandelteam van de hoestpoli Delft. Op deze polikliniek kunnen patiënten met hoestklachten terecht, waarvoor na onderzoek door de huisarts of andere specialisten geen oorzaak gevonden is. Het

Heleen is één van de logopedisten, die de Buisresonansmethode of Voice Bubbling Therapy in Nederland heeft geïntroduceerd. Naast diverse stemmethoden wordt Manuele Facilitatie van de larynx ook vaak door haar ingezet om ontspannen | gezond stemgebruik mogelijk te maken. Ook de logopedische behandelmethode Medical taping wordt gebruikt bij de behandelingen van stem- hoest- en keelklachten.

Heleen is als logopedist geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Zij is lid van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Bekijk ook:

Heleen van Woudenberg

    heleen@logopedievoorburg.nl

    06 208 865 44