Nieuwsberichten

Het gehele jaar zijn wij up-to-date gebleven op het gebied van K-Taping bij hypertone stemstoornissen. Dit doen wij d.m.v. een denktank die eens per drie maanden bijeen komt.

Menu