Skip to main content
Uncategorized

EILO (exercise-induced laryngeal obstruction)

By 7 februari 2021februari 24th, 2021No Comments

EILO (exercise-induced laryngeal obstruction) oftewel benauwdheid tijdens sporten is een vaak voorkomend probleem. De longarts of sportarts bekijkt of er sprake is van een oorzaak van de benauwdheid. Wanneer deze er niet is, kan worden verwezen naar gespecialiseerde logopedie. Wij hebben inmiddels steeds meer ervaring met deze patiëntengroep.