Stem

Op het gebied van de stem bieden wij, zo nodig in samenwerking met de KNO-arts hulp bij:

  • heesheid | schorheid | dysfonie
  • te hoog | te laag spreken
  • te zacht | te luid spreken
  • gespannen stemgeving
  • wegvallen van de stem | afonie
  • stemhygiëne | adviezen voor gezond stemgebruik
  • stemmisbruik | schreeuwen | hoesten
  • stemopbouw na stemoperatie
  • globusklachten
  • hoesten (via de hoestpoli)

Uitgebreide informatie over de behandeling van stemproblemen vindt u op onze website www.stembehandelcentrumvoorburg.nl.

Menu