Spraakafzien

Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van het gehoor optreedt heeft dit vaak gevolgen voor het functioneren thuis, in het sociale leven en binnen opleiding of werk. Soms is de revalidatie met hoortoestellen en|of hulpmiddelen niet voldoende. Naast die revalidatie kunt u de communicatie ondersteunen door spraakafzien. Spraakafzien is een belangrijk hulpmiddel bij het verstaan van spraak. In onze praktijk Logopedie Voorburg kunt u een cursus spraakafzien volgen, individueel of in groepsverband (kleine groep, evt. met partner). Naast de training in spraakafzien worden ook hoorstrategieën aangeleerd voor slechthorenden en hun (goedhorende) naasten.

Op het gebied van het gehoor bieden wij, zo nodig in samenwerking met de KNO-arts, hulp bij:

  • verworven slechthorendheid | spraakafzien

Interessante links:

 
Menu