Op het gebied van chronisch hoesten bieden wij, op verwijzing van de huisarts, KNO-arts of longarts hulp bij:

  • hoesten
  • kuchen
  • schrapen
  • sterke behoefte om te hoesten, te kuchen of te schrapen

Sinds november 2006 beschikt het RdGG-Diaconessenhuis in Voorburg als tweede ziekenhuis in Nederland over een hoestpolikliniek. Op deze polikliniek kunnen patiënten met hoestklachten terecht. Patiënten die langer dan drie maanden hoesten kunnen door de huisarts doorverwezen worden naar het gezamenlijk spreekuur van de longarts, KNO-arts, longarts en de logopedie.

Het effect van de logopedische behandeling van chronisch hoesten bij patiënten bij wie pathologie is uitgesloten en die geen baat hebben bij een medische behandeling kunnen door logopedie vat krijgen op het hoesten. Het doel van de behandeling is de gevoeligheid voor de hoestprikkel en de hoestfrequentie te laten verdwijnen of te verminderen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven.

De behandeling bestaat uit:

  • Het geven van voorlichting
  • Het aanleren van controletechnieken voor het hoesten
  • Uitleg stemhygiëne
  • Indien nodig, stemtherapie
  • Psycho-educatieve begeleiding.

Uitgebreide informatie over de behandeling van hoestproblemen vindt u op onze RdGG website www.reinierdegraaf.nl/polikliniek/hoestpoli of www.stembehandelcentrumvoorburg.nl.