Behandelinformatie Logopedie Voorburg

Logopedie valt onder de basisverzekering. De zorgverzekeraars vergoeden ons de behandelingen rechtstreeks. Volwassenen dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder|verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling. Bij het eerste bezoek vragen wij u mee te nemen:

  • Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, orthodontist|tandarts
  • Registratie in het Behandelcentrum Voorburg

Behandeling volgens afspraak
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd of uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd.

Afmelden kan telefonisch of via sms op nummer 06-20886544 van Heleen van Woudenberg of nummer 06-20855144 van Marjolein Frelier (zo nodig de voicemail inspreken). Ook kunt u per email afmelden op info@logopedievoorburg.nl. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Op onze website vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Een behandeling duurt een half uur. Het eerste consult wordt in rekening gebracht als onderzoek en behandeling. Van u verwachten we opkomst en actieve deelname. De duur van de behandeling varieert van 1-(4)/6 behandelingen en is afhankelijk van hoe snel uw klachten verminderen of verdwijnen.

Eventuele audio- en video-opnamen worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt.

Meld het gerust als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft. Als er klachten zijn, die niet met uw logopedist zijn op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, www.nvlf.nl.

Aan het eind van de behandeling wordt gevraagd een vragenlijst of enquete in te vullen.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens.
Zoals gebruikelijk worden behandelverslagen naar uw huisarts|verwijzer gestuurd. Volgens de wet hebben wij uw toestemming nodig om mondeling|schriftelijk informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en direct betrokkenen anders dan uw huisarts|verwijzer. Wij doen dit alleen met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van u of uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

Bewaartermijnen patiëntengegevens
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard.

Tijdens de logopedische behandeling heeft u kennisgenomen van het bestaan van deze behandelinformatie.

Wij hopen op een prettige samenwerking!

 

Heleen van Woudenberg en Marjolein Frelier