Logopedie valt onder de basisverzekering. De zorgverzekeraars vergoeden ons de behandelingen rechtstreeks. Volwassenen dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt aan u als cliënt of als ouder|verzorger van een cliënt behandelinformatie verstrekt. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Bij het eerste bezoek vragen wij u mee te nemen:

  • Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, orthodontist|tandarts
  • Bewijs van inschrijving (pasje) in het Diaconessenhuis Voorburg

Wij vragen u veranderingen zoals wijziging in uw adres, telefoonnummer, huisarts en verzekering zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Behandeling volgens afspraak
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd of uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd.

Afmelden kan telefonisch of via sms op nummer 06-20886544 van Heleen van Woudenberg of nummer 06-20855144 van Marjolein Frelier (zo nodig de voicemail inspreken). Ook kunt u per email afmelden op info@logopedievoorburg.nl. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en kunnen bij u in rekening worden gebracht. Op onze website vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

De behandeling zal plaatsvinden in de praktijk met een frequentie van 1 of 2 maal per week. Een behandeling duurt een half uur, waarvan wij 25 minuten samen werken en 5 minuten besteden aan verslaglegging en administratie. Van u verwachten we opkomst en actieve deelname. De duur van de behandeling varieert van 1 tot 6|12|24 behandelingen en is afhankelijk van hoe snel u klachtenvrij bent.

Eventuele audio- en video-opnamen worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt.

Zo nodig wordt in overleg met u contact opgenomen met school, audiologisch centrum, verwijzer e.d.

Goed overleg en afstemming levert een belangrijke bijdrage aan het slagen van de logopedische behandeling. Meld het gerust als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft. Als er klachten zijn, die niet met uw logopedist zijn op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, www.nvlf.nl.

Uitwisselen van gegevens.
Zoals gebruikelijk worden behandelverslagen naar uw huisarts|verwijzer gestuurd. Soms is het wenselijk om mondeling|schriftelijk informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en direct betrokkenen anders dan uw huisarts|verwijzer. Wij doen dit alleen met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van u of uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

Als u bezwaar hebt tegen het mondeling|schriftelijk uitwisselen van informatie en gegevens met andere deskundigen en direct betrokkenen, anders dan uw huisarts|verwijzer kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@logopedievoorburg.nl.

Bewaartermijnen patiëntengegevens
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard.

Wij hopen op een prettige samenwerking!

Heleen van Woudenberg en Marjolein Frelier